18-20 EKİM 2018 / ULU RESORT HOTEL

Düzenleyenler: Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası 

Katılımcılar: TOBB’a bağlı Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları ve üyeleri,  “Liderlik” konulu çalışma yapan Akademisyenler

Katılımcı Yoğunluğu: 300 katılımcı

Amaç: Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin Liderlik eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı bu doğrultuda atılmış en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

Programın Ana Hatları: 300’ün üzerinde aktif katılımcı, 50 farklı kurum ve kuruluş, 20 çağrılı konuşmacı, 15 konferans ve seminer, 12 akademik tebliğ sunumu, Sosyo-Kültürel Etkinlikler, K.K.T.C özel oturumu ve Gala Yemeğinde Songül Karlı konseri…

Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Deniz Ticaret Odası işbirliğiyle, 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik kapsamında tüm katılımcılara; Takım Oluşturma, Vizyon Sahibi Olma, Etik Davranma, Karizmatik Liderlik, Stratejik Düşünme, İşbirliğine Yatkın Olma, Koordinasyonu Gözetme, Kurumsallaşma ve İhracat Fikrini Geliştirme gibi konuları kapsayan Sertifikalı Eğitim Programı sunulmuştur. Bu bağlamda, liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler ve atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmiştir.

Yerleşim yerlerinin kentleşmesi ve markalaşması, kurumsal işbirliğine ve yönetişim algısına dayanmaktadır. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, 2 aylık ön hazırlık süreci ve 7 aylık aktif çaba ile yoğun emek harcayarak hazırlanan 3 günlük akademik ve sosyo-kültürel programı içermiştir. Etkinliğimizin, iş süreçlerinize katkı sağlamasını, kurumlararası diyaloğu artırmasını ve somut işbirliklerinin önünü açmasını temenni ediyoruz.

Etkinliğimizden duyduğunuz memnuniyet, bizler için birer motivasyon kaynağı oluştururken, önerilerinizin ve yapıcı eleştirilerinizin “daha ileriye en iyiye” giden yolda rehber niteliğinde olacağına şüphemiz yoktur.  Kişisel ve örgütsel gelişime önem veren, vizyon sahibi nitelikli bireyler olarak yöneticisi ya da mensubu olduğunuz kurum/kuruluşların liderlik süreçlerinde anahtar rol üstlenen siz değerli katılımcımız sayesinde; Üniversite-Sanayi işbirliğinin en önemli örneklerinden birini oluşturma hedefimize emin adımlarla yaklaşmaktayız.

Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin Liderlik eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı bu doğrultuda atılmış en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, Türkiye’de bir ilki ve yeniliği temsil etmektedir. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, tamamen kendi imkanları dahilinde herhangi bir dış kaynak kullanımı yapmadan kendi personeli ve akademik danışmanı vasıtasıyla; faaliyet gösterdiği ve sorumlu olduğu Mersin ili Silifke ilçesinin tüm Türkiye’ye tanıtımı noktasında yoğun çaba göstermiş ve ulusal düzeyde gerçekleşen bir etkinliğe imza atmıştır.

Yoğun protokol katılımı ile gerçekleşen etkinlikte; TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU çağrılı konuşmacı olarak yer almış ve deneyimlerini katılımcılara aktarmıştır. Etkinliği onur konuğu olarak davet edilen KKTC Başbakanı Sayın Tufan ERHÜRMAN, konuşmalarında ticaretin geliştirilmesi ve diyaloğun artırılmasına değinmiş ve etkinliğe katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir.

Etkinliğe, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden oda ve borsa temsilcilerinin katılmış olması, etkinliğin çıktılarının maksimize edilmesine vesile olmuştur. Buna göre, yeni diyalog ortamları oluşturulmuş, ticaret fırsatlarının altyapısı sağlanmış, kurumlararası işbirliğinin önü açılmıştır. Oda ve borsalar arasında “Kardeş Oda Protokolleri” imzalanmış ve oda/borsa temsilcilerinin düzenli olarak bir araya gelmesi, iletişimin artırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

Etkinliğe Yönetim Kurulu/Meclis Başkanı düzeyinde aktif katılım sağlayan oda ve borsalar aşağıda listelenmiştir;

 • Aksaray Ticaret Borsası
 • Antakya Ticaret Borsası
 • Antakya Ticaret ve Sanayi Odası
 • Aydın Ticaret Borsası
 • Bünyan Ticaret Odası
 • Ceyhan Ticaret Borsası
 • Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası
 • Dörtyol Ticaret ve Sanayi Odası
 • Düzce Ticaret ve Sanayi Odası
 • Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası
 • İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası
 • Karaman Ticaret ve Sanayi Odası
 • Kayseri Develi Ticaret Odası
 • Kayseri Ticaret Borsası
 • Kıbrıs Türk Ticaret Odası
 • Kozan Ticaret Odası
 • Mersin Deniz Ticaret Odası
 • Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
 • Mut Ticaret ve Sanayi Odası
 • Reyhanlı Ticaret Odası
 • Ünye Ticaret ve Sanayi Odası
 • Yahyalı Ticaret Odası
 • Yerköy Ticaret Borsası
 • Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası

Etkinlik süresince tüm akademik etkinliklere yoğun katılımın olduğu gözlenmiş ve etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen Strateji Çalıştayı’nda katılımcı oda ve borsa temsilcilerinin görüşleri, beyin fırtınası yöntemiyle çalıştay bildirgesinin verilerini oluşturmuştur. Elde edilen verilerden Silifke TSO Stratejk Plan hazırlıklarında ve çalıştay sonuç bildirgesinde yararlanılmıştır.

Sonuç olarak, Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı, Üniversite-Sanayi işbirliğinin en önemli örneklerinden biridir. Akademisyenlerle iş insanlarının üç gün boyunca bilgi alışverişinde bulunmaları sosyal sermaye artışına vesile olmuştur. Katılımcılardan elde edilen memnuniyet verilerine göre, etkinliğin sürekli hale getirilmesi yönünde geribildirimler alınmış ve görüş birliğine varılmıştır. Etkinliğin ardından yayımlanan çalıştay sonuç bildirgesi ve bildiri özet kitapçığı, etkinliğin akademik yönünü vurgulaması ve kalıcı bir eser bırakması adına olumlu çıktılar yaratmıştır.

Önerilen Makaleler