IV. Liderlik Akademisi & Yönetim Kongresi, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 24-26 Kasım 2023 tarihlerinde Acapulco Resort & Convention Hotel, Girne-KKTC‘de; Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Mersin Deniz Ticaret Odası, Burdur Ticaret Borsası, Aksaray Ticaret Borsası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ve International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

HEDEF KİTLE: TOBB’a bağlı Oda ve Borsa’ların Yönetim Kurulu Başkanları, Meclis Başkanları, Genel Sekreterler, Akreditasyon Sorumluları, Yönetim Kurulu/Meclis Üyeleri,  İşletme Sahipleri, Girişimciler, Profesyonel Yöneticiler ve Yönetici Adayları, Liderlik, Yönetim, Girişimcilik ve Strateji konulu çalışma yapan Akademisyenler, Kişisel ve Mesleki Gelişime ilgi duyan katılımcılar.

AMAÇ: Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin, işletme yöneticilerinin ve girişimcilerin “Liderlik”, “Yönetim”, Girişimcilik” ve “Strateji” konularında eğitim almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi bu doğrultuda atılmış en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

ÇIKTILAR:

  • Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsallaşma ve yönetişim kapasitesinin artırımı,
  • Kurumlararası işbirliği ve istişare kültürünün geliştirilmesi,
  • Katılımcıların nitelikli kişisel ve mesleki eğitim ihtiyacının karşılanması,
  • Katılımcılarda sosyal, beşeri ve kültürel sermaye kapasitesinin artırımı,
  • Akademik bilgi ve birikimin sektörel deneyim ve öngörü ile buluşturulması,
  • Yeni ve yenilikçi işbirlikleri ile inovatif girişimcilik süreçlerine öncülük edilmesi…

ETKİNLİK GEÇMİŞİ:

  • I. Liderlik Akademisi (18-20 Ekim 2018 – Ulu Resort Hotel / Mersin)
  • II. Liderlik Akademisi (4-6 Ekim 2019 – Ulu Resort Hotel / Mersin)
  • II. Liderlik Akademisi (5-7 Kasım 2021, Acapulco Resort Hotel, Girne/KKTC)
  • 2018, 2019 ve 2021 yılında TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen Liderlik Akademisi serisinde; 122 farklı kurum/kuruluş, 1500’ün üzerinde katılımcı ile toplamda 58 akademik/sosyo-kültürel etkinlik başarıyla tamamlanmıştır. Etkinlik kapsamında Oda ve Borsalar arasında işbirliği protokolleri imzalanmış, iş insanları arasında çeşitli ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin önü açılmış ve akademik bilgi ile iş dünyasının tecrübesi bir araya getirilmiştir.

Genel Değerlendirme: Üniversite-Sanayi işbirliğinde inovatif kongre deneyiminin yaratılmasında kurumlararası işbirliği kültürünün bu sayede geliştirilmiş olması dikkate değer bir gelişmedir. Artık, Liderlik Akademisi’nin iş dünyasının temsilcisi konumundaki Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, üye işletme yöneticileri, girişimciler ve alanında uzman akademisyenlerin buluşma noktası haline geldiğini söylemek pekâlâ mümkündür.  Liderlik Akademisi projesinin odak noktası, katılımcıların maddi olmayan sermaye unsurlarına yatırım yapmalarıdır. Liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikler, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler ve liderlik konulu atölye çalışmalarıyla tüm katılımcıların beşeri, sosyal ve kültürel sermayelerine katkı yapmaları esas amacımızdır. Ayrıca, oda ve borsalar arası iletişimin geliştirilmesi, etkileşimin artırılması ve kurumlararası diyaloğun tesis edilmesine imkân sağlanmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin, işletme yöneticilerinin ve girişimcilerin “Liderlik”, “Yönetim”, Girişimcilik” ve “Strateji” konularında eğitim almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı ön görülmektedir.

IV. Liderlik Akademisi & Yönetim Kongresi kapsamında Oda/Borsa İstişare Toplantıları, Üniversite-Toplum Bütünleşmesi İstişare Toplantısı, B2B Görüşmeleri ve İşbirliği Toplantıları, Kıbrıs ve Ticaret konulu Sergi açılışı, “SERMAYE PİYASALARI, HALKA ARZ VE BORSA” Eğitimi, “ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ” Paneli, “YÖNETİCİLER İÇİN FİNANS” Eğitimi, “YENİ NESİL İLETİŞİM” Eğitimi, “YÖNETİCİLİK Mİ LİDERLİK Mİ?” Eğitimi, “TEKNOPARK VE SERBEST BÖLGELER” Eğitimi ve “YÖNETİM SANATI?” Eğitimi düzenlenmiştir. Ayrıca, üç ayrı salonda eş zamanlı olarak “Akademik Bildiri” sunumları gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmaları Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin KAYNAR ve Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol YAŞAR tarafından yapılan programda, çağrılı konuşmacı olarak; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin TATAR çağrılı konuşmalarını yapmak üzere etkinliğe teşrif etmişlerdir.

Toplamda 450 civarı katılımcının hazır bulunduğu etkinlikte pek çok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra TOBB’a bağlı oda ve borsa yönetim kurulu/meclis üyelerinin etkin katılımı gözlenmiş ve etkinliğin sürdürülebilirliği ve markalaşması noktasında önemli bir adım atılmıştır.

Program Rehberi ve Bildiri Özet Kitapçığı’na ulaşmak için tıklayınız.