AKADEMİK BİLDİRİ SUNUMLARI (Yüzyüze/Online)

  • Detaylandırılmış (Salonlar, Konuşmacılar, Bildiri Özetleri içeren) “Program Rehberi ve Bildiri Özet Kitapçığı” 30 Eylül 2024 tarihinde PDF dosyası olarak bu alanda ilan edilecektir.
  • Bildiri sunumları tüm kayıtlı katılımcılarımıza açıktır.
  • Her bir bildiri sunumu için 10 dk sunum ve 5 dk soru-cevap süresi ayrılmıştır.