AKADEMİK BİLDİRİ SUNUMLARI (Yüzyüze/Online)

  • Detaylandırılmış (Salonlar, Konuşmacılar, Bildiri Özetleri içeren) “Program Rehberi ve Bildiri Özet Kitapçığı” 10 Kasım 2023 tarihinde PDF dosyası olarak bu alanda ilan edilecektir.
  • Bildiri sunumları tüm kayıtlı katılımcılarımıza açıktır. Program yoğunluğu ve konsept gereği sınırlı sayıda bildiri özeti kabul edilmiştir.
  • Bildiri sunum tarihi ve saati “Program” sayfasında gösterilmiştir.
  • Bildiri sunumları 25 Kasım 2023 Cumartesi saat 18.30’da eşzamanlı olarak tek oturumda gerçekleşecektir.
  • Her bir bildiri sunumu için 10 dk sunum ve 5 dk soru-cevap süresi ayrılmıştır.
  • Online sunumlara web sitemiz üzerinden erişilebilecektir.
BİLDİRİ SUNUMLARI
25 KASIM 2013 – CUMARTESİ
Saat:  18.30 – 19.30
Akademik Oturum (B1)ONLINE (ÇEVRİMİÇİ)
WEB OF SCIENCE DATABASE-BASED BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF INTERNATIONAL PUBLICATIONS IN THE FIELD OF GREEN TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
Fulya ODUNCU & İncilay YILDIZ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH ON MACHINE LEARNING IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
İncilay YILDIZ & Fulya ODUNCU
ENGINEERING LEADERSHIP: A CASE STUDY FROM THE PHILIPPINE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS – SINGAPORE CHAPTER
Donny Matthew C. Gabriel & Aldrin D. Calderon
TÜKETİCİLERİN PLANSIZ SATIN ALMA EĞİLİMLERİNİN SATIN ALMA SONRASI BİLİŞSEL ÇELİŞKİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ: LÜKS KIYAFETLER TEMELİNDE BİR ARAŞTIRMA
Esra ÖZTÜRK
COVİD- 19 DÖNEMİNDE TÜKENMİŞLİK ALGISININ SEKTÖREL BAZDA GÖRGÜL BİR ANALİZİ
Emel BURAK, Ali Güray AÇIKEL & Ahmet Tuğrul KÜÇÜKYİĞİT
25 KASIM 2013 – CUMARTESİ
Saat:  18.30 – 19.30
Akademik Oturum  (B2)YÜZYÜZE WORKSHOP 3 SALONU
Oturum Başkanları:Prof. Dr. Hakan AKDAĞ – Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Seyhun YURDUGÜL – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
DİJİTAL DÖNÜŞÜM EKSENİNDE KURUMSAL İLETİŞİM VE MARKALAŞMA: ÖRNEK ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Elif KARAKURT & Belis GÜLAY
İNOVATİF ODAKLI YÖNETİŞİM YAKLAŞIMININ LİDERLİK OLGUSU VE GÜCÜ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Cihandar HASANHANOĞLU
KRİZ YÖNETİMİ ÜZERİNE AKADEMİK BİR BAKIŞ: KRİZ YÖNETİMİNİN TEZLERE YANSIMASI
Sibel DEMİRER YURDUGÜL & Seyhun YURDUGÜL
OKUL MÜDÜRLERİNİN HİZMETKAR LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE OKUL MÜDÜRÜNE GÜVENİN ARACILIK ETKİSİ
Ömer YILMAZ
MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ: JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİNDEN ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİNE
Yasemin GÜNGÖR, Faruk TELEMCİOĞLU & Ökem ÇELEM
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE E TİCARET OLGUSUNUN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
Şeyma Nur Duman & Hakan AKDAĞ
25 KASIM 2013 – CUMARTESİ
Saat:  18.30 – 19.30
Akademik Oturum  (B3)YÜZYÜZE WORKSHOP 4 SALONU
Oturum Başkanları:Prof. Dr. İbrahim Halil EKŞİ – Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
SURİYELİ GÖÇMEN KADINLARIN GERİDE BIRAKTIKLARI
Fatma YEŞİL
TOBB YOUTUBE KANALI ANALİZİ: VİDEO KAPAKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Arzu GÜRDAL, Hatice KILINÇ, Mustafa KILINÇ
ÜNİVERSİTE SENATO ÜYELERİNİN LİDERLİK TİPLERİNİN İNCELENMESİ
Sadık Yüksel SIVACI, Mustafa KILINÇ, Yasemin KUZU
KATILIM VE GELENEKSEL BANKALARIN KÜRESEL KRİZDEN ETKİLENME DERECELERİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
Cengizhan KARACA & İbrahim Halil EKŞİ
THE EFFECT OF GAMIFIED FLIPPED CLASSROOM MODEL ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ CRITICAL THINKING TENDENCIES, PROBLEM SOLVING SKILLS AND SCIENCE LEARNING MOTIVATIONS
Ümit Gazi UÇAŞ & Serkan SAY
WEBER’İN DEMİR KAFES METAFORUNU İNSAN SERMAYESİ PERSPEKTİFİ İLE ANLAMAK
Ömer Okan FETTAHLIOĞLU & Sibel ÖZAFŞARLIOĞLU