• Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi, alışılagelmiş kongre ve diğer etkinliklerden farklıdır. Türk iş dünyasına yön veren iş insanları ile akademisyenlerin buluşma noktası olması açısından alanında ilk ve tek etkinliktir.
  • Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi‘nin temel amacı, katılımcılarında sosyal ve beşeri sermaye artırımı sağlamaktır. Etkinlik süresince 3 gün boyunca konferanslar, paneller, toplantılar, iş görüşmeleri, atölye çalışmaları, liderlik becerilerini artırıcı faaliyetler ve akademisyenlerce bildiri sunumları gerçekleştirilir. Tüm faaliyetler, kayıtlı tüm katılımcılara açıktır.
  • Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi‘nin bir diğer özelliği, kar amacı gütmeyen bir organizasyon yapısına sahip olmasıdır. Liderlik Akademisi Projesi, Türkiye’de TOBB’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren 365 Oda ve Borsa’dan biri olan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın prestij etkinliğidir. Etkinlik kapsamında sunulan bildiriler, bilimsel yayınlara dönüştürülmekte ve sosyal paydaşların takdirine sunulmaktadır.
  • Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi‘nin katılımcı yapısı oldukça dinamiktir. Etkinlik, mesleki ve kişisel gelişimlerine ilgi duyan tüm iş insanlarının, oda/borsa mensuplarının, liderlik-yönetim vb. konulu çalışma yapan akademisyenlerin, eğitimcilerin ve lisansüstü öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin katılımına açıktır.
  • Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresitoplumsal katkı sunmayı hedefleyen, Oda ve Borsalar arasındaki iletişimi ve etkileşimi artırmayı amaçlayan ve Akademik bilginin sektörel tecrübe ile buluşmasını hedefleyen kapsamlı bir etkinliktir. Liderlik Akademisi’nde sunulan akademik çalışmaların iş dünyasının temsilcileri tarafından bizzat izlenmesi ve neticesinde ortaya çıkan sinerji; akademi-sektör buluşmasının ilk ve tek örneğini ortaya koymaktadır. 
  • Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi, markalaşmış ve her yıl hedef kitlesi tarafından beklenen bir etkinlik haline dönüşmüştür. İş dünyasının ve akademik camianın ilk ve tek özgün buluşma noktası haline gelmiştir.