V. Liderlik Akademisi & Yönetim Kongresinin kapsamı genel olarak aşağıda sunulan konulardan oluşmakla beraber bilginin gelişmesine katkı sunacak tüm yeni ve yenilikçi çalışmalar değerlendirmeye alınmaktadır:

Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, Ekonomi, Deniz Ticareti, Mavi Vatan, İletişim, İstatistik, İş idaresi, Kamu Yönetimi, Finansman, Eğitim Yönetimi , Finansal Okuryazarlık, Siyasal Bilimler, İktisat, Sosyoloji, Turizm, Uluslararası İlişkiler, Yönetim ve Organizasyon, Kamu Yönetimi, Girişimcilik, Verimlilik, Bilişim Sistemleri, Bilişim Teknolojileri, Tarım Ekonomisi, Sürdürülebilirlik Çalışmaları, Metaverse Çalışmaları, Meta-Girişimcilik, Meta-Yönetim, Meta-Yönetişim, Sosyal Ağ ve Sosyal Medya, Sermaye Çalışmaları, Stratejik Düşünme, Stratejik Yönetim, Örgütsel Davranış, Yenilikçi Yaklaşımlar, Sosyal Bilgiler Yaklaşımları ve Multidisipliner Yaklaşımlar