III. Liderlik Akademisi – 5-7 Kasım 2021, Acapulco Resort Hotel / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

III. Liderlik Akademisi

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

2018 ve 2019 yılında TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen birinci ve ikinci Liderlik Akademisi’nde; 80 farklı kurum/kuruluş, 55 Oda ve Borsa, 700’ün üzerinde katılımcı ile toplamda 30 Konferans ve Eğitim başarıyla tamamlanmıştır. Etkinlik kapsamında Oda ve Borsalar arasında işbirliği protokolleri imzalanmış, iş insanları arasında çeşitli ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin önü açılmış ve akademik bilgi ile iş dünyasının tecrübesi bir araya getirilmiştir. 2021 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediğimiz III. Liderlik Akademisi’nin iş dünyasının temsilcisi konumundaki Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanları, üye işletme yöneticileri, girişimciler ve alanında uzman akademisyenlerin buluşma noktası haline geldiğini söylemek pekâlâ mümkündür.

Liderlik Akademisi projesinin odak noktası, katılımcıların maddi olmayan sermaye unsurlarına yatırım yapmalarıdır. Liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikler, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler ve liderlik konulu atölye çalışmalarıyla tüm katılımcıların beşeri, sosyal ve kültürel sermayelerine katkı yapmaları esas amacımızdır. Ayrıca, oda ve borsalar arası iletişimin geliştirilmesi, etkileşimin artırılması ve kurumlararası diyaloğun tesis edilmesine imkân sağlanmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak Oda ve Borsa yöneticilerinin, işletme yöneticilerinin ve girişimcilerin “Liderlik”, “Yönetim”, Girişimcilik” ve “Strateji” konularında eğitim almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı ön görülmektedir.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın prestij etkinliği olan III. Liderlik Akademisi’nin düzenlenmesinde katkı sunan tüm Akademisyenler başta olmak kaydıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Mersin Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Toros Üniversitesi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği’ne; etkinliğin başarıyla sürdürülmesinde çabasını ve kurumsal kapasitesini esirgemeyen Acapulco Resort Hotel yönetim kademesine ve çalışanlarına ve elbette değerli ve anlamlı katılımlarınızdan dolayı size teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.