Sayıgıdeğer Katılımcımız;

  • * Makale olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili dergi editörleri, gönderilen çalışmaların dergi yayın politikaları gereği kabul/ret hakkına sahiptir. Makale olarak göndermek istediğiniz dergiye ait internet sitesinin incelenmesi, çalışmanızın ilgili makale şablonuna uygun halde dergi tarafından uygun görülen tarih aralığında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.