II. Liderlik Akademisi – 4-6 Ekim 2019 – Ulu Resort Hotel, Mersin/Türkiye

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Türkiye Odalar ve Borsalar BirliğiMersin ÜniversitesiTOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiToros Üniversitesi, 15 Kasım Kıbrıs ÜniversitesiMersin Deniz Ticaret Odasıİskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ve TOBB Mersin Genç Girişimciler Kurulu işbirliğiyle 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde Ulu Resort Hotel/Mersin‘de “II. Liderlik Akademisi” gerçekleştirilmiştir.

Liderlik günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir. Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri sosyo-kültürel açıdan işletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır. Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamın gereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin/meclis üyelerinin ve personelinin liderlik ve kişisel gelişim eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılar yaratacağı düşünülmektedir.

Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

2018 yılında TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU‘nun teşrifleriyle ilkini gerçekleştirdiğimiz I. Liderlik Akademisi; 50 farklı kurum/kuruluş, 27 Oda ve Borsa, 310 katılımcı ile 15 Konferans ve Seminer, 20 Çağrılı Konuşmacı ve 11 tebliğ sunumu başarıyla tamamlanmıştır. Etkinlik kapsamında Oda ve Borsalar arasında işbirliği protokolleri imzalanmış, iş insanları arasında çeşitli ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin önü açılmış ve akademik bilgi ile iş dünyasının tecrübesi bir araya getirilmiştir. Etkinlik sonrası oluşturulan Çalıştay Sonuç Bildirgesi ise TOBB’a bağlı tüm oda ve borsalara ulaştırılmıştır.

3-5 Ekim 2019 tarihlerinde TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU‘nun çağrılı konuşmaları ve kapsamlı eğitim/etkileşim programlarıyla gelenekselleşen II.  Liderlik Akademisi’nde; liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikleri, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler, firma tanıtımları ve liderlik konulu atölye çalışmalarıyla 3 gün boyunca tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları hedeflenmiştir. 20 akademik çalışmanın geniş katılımlı şekilde sunulduğu II. Liderlik Akademisi, 40 farklı kurumdan 450 katılımcı ile başarıyla tamamlanmıştır.

II. Liderlik Akademisi Bildiri Özet Kitapçığını incelemek için tıklayınız.