• Türkçe ve İngilizce özet en az 250, en fazla 500 kelime olmalıdır.
  • Yazar unvan ve kurum bilgileri özet bölümünde dipnot şeklinde Türkçe, Abstract bölümünde ise İngilizce dilinde yazılmalıdır.
  • Gönderilen özet dosyası, çalışma ile ilgili amaç, yöntem, bulgular ve sonuçları içermelidir.
  • Çalışmaya ait en az 3 en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir. Çalışmaya ait JEL Kodları eklenmelidir.
  • Bir kişi en fazla 2 bildiri özetinde yazar olarak yer alabilir.
  • Bildiri dili Türkçe ya da İngilizce olarak tercih edilebilir.
  • Gönderilen bildiri özeti, Utisgad Journal Hakem Kurulu’na Double-Blind Peer Review kapsamında değerlendirmeye alınır ve kabul/ret durumu ile ilgili geribildirim yazarlara yapılır.