Saygıdeğer Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanları,

Saygıdeğer İşletme Yöneticileri ve Girişimciler,

Kamu ve Özel Sektörün Kıymetli Temsilcileri ve Saygıdeğer Akademisyenler,

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geleneksel hale getirilen IV. Liderlik Akademisi’nin 7-9 Ekim 2022 tarihlerinde ……………………..de gerçekleştirileceğini bildirmekten büyük memnuniyet duymaktayız.

Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadaki temsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir araya geldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve bu doğrultuda atılmış ülkemizin en önemli Üniversite-Sanayi İşbirliği adımlarından birini oluşturmaktadır.

2018, 2019 ve 2021 yılında TOBB Başkanı Sayın M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun teşrifleriyle gerçekleştirilen Liderlik Akademisi’nde; 100’lerce kurum ve kuruluşun katılımıyla çok sayıda konferans, panel ve çalıştay gerçekleştirilmiş, Oda ve Borsalar arasında işbirliği protokolleri imzalanmış, iş insanları arasında çeşitli ticari anlaşmaların ve işbirliklerinin önü açılmış ve akademik bilgi ile iş dünyasının tecrübesi bir araya getirilmiştir.  Toplamda 1500’ün üzerinde katılımcı sayısı ile Liderlik Akademisi iş dünyasının her yıl beklenen etkinliklerinden biri haline gelmiştir.

Liderlik Akademisi projesi ile liderliğin ilham veren gücüne ve insanları etkileme becerisine odaklanan çeşitli eğitim-öğretim etkinlikler, seminerler, akademik oturumlar, paneller, B2B görüşmeler, firma tanıtımları ve liderlik konulu atölye çalışmalarıyla tüm katılımcıların beşeri ve sosyal sermayelerine katkı yapmaları sağlanmıştır.

7-9 Ekim 2022 tarihlerinde …………………’nde gerçekleştireceğimiz bilgi şöleni IV. Liderlik Akademisi’ne katılımlarınızı bekler, saygılarımızı sunarız.